Institute for Justice and Democracy in Haiti

50 Federasyon ak òganizasyon kanpe kont don pistach Etazini an

Reprezantan 50 Federasyon ak òganizasyon ayisyen pibliye yon deklarasyon kont don pistach Depatman agrikilti peyi Etazini (USDA) vle voye ane sa-a. USDA gen lentansyon voye 500 tòn metrik pistach ayiti, swadizan pou ede timoun ki grangou. Men ayiti deja pwodwi pistach, donk chajman sa kapab gen yon trè move efè sou ekonomi ayiti. Gwoup sa yo sonje jan masak kochon kreyòl yo ak chajman diri etazini te detwi ekonomi ayiti nan ane 1980 yo epi yo pa vle menm bagay la rive ak pistach yo tou.

Yon pati deklarasyon an pi ba. Klike ISI pou li tout tèks la, e ISI pou wè siyati yo.

DEKLARASYON OGANIZASYON POPILÈ SOU KOZE ENPÒTASYON PISTACH

20 jiyè 2016

Nou menm reprezantan 50 Federasyon ak òganizasyon, ki sòti nan 10 depatman yo e ki te reyini nan Montrouis sòti 10 pou rive 21 jiyè nan okazyon reyalizasyon Inivèsite Popilè a pou ane 2016 la, nou aprann ak anpil sezisman ak endiyasyon Depatman agrikilti peyi Etazini (USDA) gen lentansyon voye nan peyi a 2 chajman pistach – premye chajman 500 tòn metrik prevwa pou li rive pandan mwa out 2016 la. Pistach sa yo gen pou distribiye nan lekòl pou soulaje malnitrisyon 140.000 timoun, dapre deklarasyon Gouvènman meriken.

Nap pwoteste kont desizyon sa a e nap mande Ministè agrikilti (MARNDR) pou li kanpe sou enpòtasyon pistach la pou rezon sa yo:

1.- Pistach sa yo yap voye ban nou se paske gen twòp kantite pistach yo pwodwi nan peyi Etazini e gen pwoblèm twòp pistach ak pwoblèm estokaj. Peyi Dayiti pa dwe tounen poubèl !!

2.- Ayiti pwodwi plizyè dizèn milye tòn metrik pistach chak ane. Menmsi pwodiksyon an bese anpil depi 2014 aktivite sa a rete enpòtan, kote souvan se pistach ak pwa kongo ki se 2 pwodiksyon ki pèmèt fanmi peyizan yo reziste anba frap sechrès la, nan plizyè rejyon nan peyi a.

 

Klike ISI pou li tout teks la, e ISI pou wè siyati yo.

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org