Institute for Justice and Democracy in Haiti

Lèt tou louvri Viktim Kolera yo pou Prezidan Repiblik Dayiti a

Pòtoprens, 20 Septanm 2016

Lèt  tou louvri Viktim Kolera  yo pou Prezidan  Repiblik Dayiti a

Objè : Mande prezidan Jocelerme Privert  pran pozisyon piblik pou kòz Viktim kolera yo

Prezidan Repiblik la,

Nou menm, 5000 viktim Kolera Misyon Nasyonzini pou Estabilize Ayiti  (Minista)  pote nan peyi a, ki te pote plent kont Loni, ekri w pou mande Leta Ayisyen pran pozisyon piblik ki marande ak revandikasyon viktim yo, kont Nasyonzini. Epi chita sou sipò entènasyonal la, kit se nan okazyon Asanble Jeneral Nasyonzini kap kòmanse 13 septanm pou bout 26 septanm nan, pou rive jwenn  nan men Nasyonzini yon  repons ki koupe fache ak zak vyolasyon dwa moun lap fè sou nou depi  lane 2010 ak maladi kolera li pote a.

Sa fè sis (6) lane depi sòlda Minista yo vini ak kolera nan peyi a, nan jete matyè fekal (poupou) nan  flèv latibonit lan. Nan moman nap ekri lèt sa, maladi sa deja touye 9300 moun epi kite ak maladi  plis pase 780 000 lèzòt. Chak semèn ki pase, kolera kontinye ap touye Ayisyen. Plis pase 227 konpatriyòt nou mouri ak kolera pou ane sa, san konte plis pase 24,000 lèzòt ki tonbe malad.

Pandan 6 lane, nou te rete mobilize pou nou mande Nasyonzini Jistis ak Reparasyon : nou te pran lari a, fè anpil konferans pou laprès, ekri anpil lèt, epi depoze plizyè plent kont Loni. Nou te mande twa (3) bagay : 1) pou Loni rekonèt se li ki responsab kolera vini nan peyi a epi prezante eskiz piblik li bay viktim yo ak pèp Ayisyen ; 2)  pou Loni dedomaje tout viktim kolera yo pou soufrans yo sibi ak ak vyolasyon dwa fondal natal yo ; 3) pou Loni mete yon fon pou dlo pwòp ak asenisman pou elimine kolera nan Peyi a.

17 dawou 2016 la, nou fini pa genyen yon gwo viktwa. Pou premye fwa, Loni rekonèt piblikman  se li ki vini ak kolera nan Ayiti, e pran angajman nan 2 mwa l ap vini ak yon repons tou nèf pou viktim yo. Men, nou konnen yon deklarasyon Loni pa menm bagay ak Jistis. Loni dwe respekte pawòl li nan poze bon jan aksyon, kote l ap reponn ak 3 revandikasyon  nou sot site la yo.

Nou konnen tou leta Ayisyen gen yon gwo wòl pou l jwe. Paske li klè Loni pwal defini repons li an nan tèt kole ak Leta, kidonk se Leta ki pwal reprezante enterè pèp Ayisyen an.

Pou rezon sa, nou mande w 2 bagay sa yo : 1) profite entèvansyon Ayiti nan okazyon asanble jeneral Loni nan New York la, pou fè yon deklarayon piblik an favè kòz viktim kolera yo ; 2) Angaje peyi vwazen Ayiti yo ak tout lòt zanmi pèp Ayisyen an, nan mande yo apiye tout demach kap pouse Loni bay yon repons ki respekte dwa moun viktim kolera yo

Nap fini pou n di w mèsi pou konsiderasyon w, pandan nap tann ak enpasyans repons ou. Tanpri, montre nou angajman ou genyen pou revandikasyon nou yo, nan tabli  yon rankont ak reprezantan nou Mèt Mario Joseph Biwo Avoka Entènasyonal yo (BAI), nan yon ti tan tou kout.

Tanpri souble , Prezidan Repiblik la, resevwa salitasyon espesyal nou.

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org