Institute for Justice and Democracy in Haiti

Discuss Hurricane Matthew Relief with Two Haitian Mayors [EVENT]

Fellow Haitians and friends of Haiti,

Many of you have seen the devastation that hurricane Matthew caused during its passage through the southern part of Haiti. Today we write you with our hearts full of sadness and worries for our homeland.  “In unity there is strength, ‘l’union fait la force “.  We must rally  to form a chain of solidarity to bring much needed support to the population in dire needs.

Fondasyon Mapou and 1804 Institute, two Haitian American organizations that promote sustainable development and Haiti’s cultures around the world invite you to a conference call on Thursday, October 13, 2016 at 7:00pm (Eastern Time).

Conference call Access

Telephone number: 712-432-3447

Access code: 172344#

It is a chance to dialogue with local elected officials from Petit-Goave and Baraderes and other possible members of the Haitian government. You will get first-hand accounts of the situation in these areas and the best way for us to assist.

Representing Petit-Goave: Mayor Jean Limongy Samson

Representing Baraderes: Mayor  Jean Josely and Vice-Mayor Francio Lindor

For more information please contact Fondasyon Mapou 301-537-8162 (Eugenia Charles).

 

        *************************************

 

Kamarad Ayisyen ak zanmi Ayiti,

Anpil nan nou te wè dega ki fèt pandan pasaj siklòn Matye nan pati Sid peyi d’Ayiti. Jodi a nou ekri ou ak kè nou plen tristès ak enkyetid pou peyi nou an. “Nan inite gen fòs, ‘l’union fait la force”. Nou dwe rasanble poun fòme yon chèn solidarite pou pote sipò nesesè bay popilasyon an ki nan bezwen.

Fondasyon Mapou ak Enstiti 1804, de òganizasyon Ayisyen Ameriken kap ankouraje devlopman dirab ak kilti Ayiti atravè mond lan envite nou nan yon apèl konferans jou kap Jedi, 13 Oktòb 2016 la, à 7:00 nan aswe (Eastern Time).

Men fason poun patisipe nan apèl konferans sa a

Nimewo telefòn: 712-432-3447

Kòd Aksè: 172344#

Se yon chans poun dyaloge ak otorite lokal yo ki soti nan Ti-Gwav ak Baradè e si posib kek lòt manm gouvènman Ayisyen an. Nap gen chans jwenn enfòmasyon nan bon jan timamit sou eta ak kondisyon zòn sa yo, de fason pou nou konnen koman n ka ede yo.

Reprezantan Ti-Gwav: Majistra Jean Limongy Samson

Reprezantan Baradè: Majistra Jean Josely ak Majistra Francio Lindor

Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte Fondasyon Mapou nan nimewo sa a 301-537-8162 (Eugenia Charles) oubyen ekwil nan adrès sa afondasyonmapou@gmail.com.

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org