Institute for Justice and Democracy in Haiti

Sekretè-jeneral Nasyonzini mande pèp ayisyen padon | Ban Ki-moon apologizes to Haitians

1 desanm 2016, Ban Ki-moon, sekretè-jeneral Nasyonzini mande pèp ayisyen an padon poutèt wòl Nasyonzini te jwe nan epidemi kolera k’ap sakaje peyi a depi oktòb 2010. Pi ba, gen yon vèsyon ekskiz la ki pi long pase sa Ban te di devan Asanble Jeneral Nasyonzini an. Ansanm ak ekskiz piblik la, Ban te dekri yon nouvo plan Nasyonzini genyen pou konbat epidemi kolera a.

2 desanm 2016

 

On December 1, 2016, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon apologized to the people of Haiti for the UN’s role in the cholera outbreak that began in October 2010. Below is a longer version of the Haitian Creole portion of the apology, which was originally said in a couple of sentences in Haitian Creole, French and English before the UN General Assembly. The apology accompanied Ban’s description of a new UN plan to eliminate cholera from Haiti.

 

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org