Institute for Justice and Democracy in Haiti

Lapolis Ayiti Bezwen Fè Plis Pou Pwoteje Dwa Fanm

Pòt pawòl lapolis ayiti fèk fè yon deklarasyon ki plis sanble l’ap ede kadejakè ke l’ap ede viktim kadejakè yo: Li di ke li ta konseye jèn fanm evite al nan chanm gason. Deklarasyon konsa fè travay pou dwa fanm pi difisil paske li pa montre kadejakè yo ke fanm yo gen sipò. Aktyèlman, kèk ane de sa, leta ayisyen te lage yon bann kadejakè KOFAVIV te ede yo met nan prizon. Kadejakè yo voye bandi ki telman menase leader KOFAVIV yo, Malya Villard ak Eramithe Delva, Malya ak Eramithe te oblije kite Ayiti vin viv Etazini. Li lè pou lapolis ak leta fin fè eksiz pou kadejakè, pou viktim yo manyen jwenn jistis ak respè.

Yon pati atik la anba. Klike ISI pou li tout teks la.

Kondane Viktim Kadejak se yon Pratik ki Dwe Fini

Etant Dupain, Woy Magazine

2 fevriye 2017

Deklarasyon Pòt pawòl lapolis la pou konseye jèn fanm “evite ale nan chanm gason” olye kondane e montre lapolis detèmine pou arete kadejakè yo e pini yo. Se yon deklarasyon ki ankouraje plis vyòl. Kondane viktim yo nan plas malfektè san fwa ni lwa, se yon pratik ki dwe fini.

Kadejakè yo pa sèlman vyole yon adolesan men yo filme li e distribiye li. Yo konn sa yo fè a, e yo bezwen yon repons pwopòsyonèl. Jan enspektè lapolis ap pale a se plis tankou yon moun k ap plenyen, sa pa mesaj sosyete a dwe voye bay apranti kadejakè ki gen ide fè menm bagay lan. Lapolis dwe kanpe fèm e mete tout resous deyò pou jwenn kadejakè yo e trase yon egzanp.

Klike ISI pou li tout teks la.

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org