Institute for Justice and Democracy in Haiti

Pozisyon Biwo Avoka Entènasyonal yo (BAI) sou konjonkti sosyo-politik peyi a Nòt nimewo 1 pou laprès

Download Press Release in English

BUREAU DES AVOCATS INTERNATIONAUX
3, 2ème rue Lavaud
B.P 19048
Port-au-Prince, Haïti
Tel : +5092943-2106/07
Email : avokahaiti@aol.com
             

                            Pòtoprens, Jedi 12 jiyè 2018

Pozisyon Biwo Avoka Entènasyonal yo (BAI) sou konjonkti sosyo-politik peyi a
Nòt nimewo 1 pou laprès

Biwo Avoka Entènasyonal yo (BAI), nan kad misyon l pou defann moun anba yo, espesyalman Viktim Kolera Sòlda Misyon Nasyonzini pou estabilizasyon an Ayiti  (MINISTA) yo, fanm ak tifi ki viktim vyòl (kadejak) ak tizonnay seksyèl ak viktim zak represyon nan egzèsis libète piblik yo, ap  suiv avèk anpil atansyon evolisyon kriz sosyo-ekonomik peyi a ki debouche sou soulèvman jeneral mas popilè yo kont rejim ekstrèm dwat tèt kale a, soti vandredi sis (6) pou rive  lendi nèf (9) jiyè 2018 la. E k ap kontinye jiskounya. N ap raple soulèvman popilè sa fèt yon ti tan tou kout aprè administrasyon Moise-Lafontant an te pran desizyon ogmante pri gaz la yon lòt fwa ankò.  Yon desizyon ki pa depaman ak plizyè lòt desizyon kriminèl gouvèlman sa te deja pran tankou bidjè kriminèl 2017-2018 la, pran pozisyon kont ogmantasyon salè minimòm ouvriye-èz yo, antere rapò petwo karibe a, pase lajistis anba pye, revoke plis pase 1000 moun nan OAVCT elatriye.

BAI ap raple administrasyon Moise-Lafontant an toujou pran desizyon kriminèl sa yo avèk anpil awogans, e sitou nan endiferans ak mepri fas ak pwotestasyon lejitim popilasyon an. Pafwa yo pase pèp la nan tenten, nan fè l konnen lè yo monte gaz la, lè yo pa ogmante salè minimòm nan  ak lè y ap revoke moun nan administrasyon piblik lan : se pou pèp la lap bon, se paske gouvèlman an renmen pèp la ki fè l ap fè zak sa yo kont li. Alòske yon lòt bò, y ap kreye lòt posibilite pou fè biznis boujwa ki deja p ap peye taks, ki nan kontrebann e ki gen franchiz, mache. Pa egzanp, administrasyon Moise-Lafontan an pwofite pasyon pèp la pou foutbòl pou fè biznis boujwa yo vann plizyè santèn televizyon figi plat san apèl dòf,  pran pretèks pwoblèm enfrastrikti peyi a pou fè biznis boujwa yo vann gwo pwa lou pou plizyè dizèn milyon dola vèt, alòske leta a te ka al chèche materyèl pwa lou CNE yo.

BAI mete chapo l byen ba pou salye matirite politik pèp Ayisyen an ki konprann mak fabrik leta sa, espesyalman rejim ekstrèm dwat tèt kale a, se defann enterè boujwa siwo-libanè yo kont malere. Kidonk, kreye plis mizè ak soufrans nan kan mas yo. E ki  konprann tou kapote sistèm peze souse sa vle di, kapote laboujwazi ak leta pouri l la.

BAI sezi wè administrasyon Moise-Lafontant an, boujwa-komèsan anti nasyonal yo ak kèk entèlektyèl soufnantchou k ap mete dlo nan moulen  sistèm peze souse  petyon an kontinye pran pòz y ap inyore reyalite inegalite sosyal yo, lè yo vle fè kwè se men kache ki dèyè mouvman rebelyon popilasyon an kont sistèm eksklizyon sosyal masiv sa. Kòmkwadire se manti : pèp la pa nan mizè vre, li pa nan chomaj vre, li pa gen pwoblèm laswenyay vre, pitit pèp la ka al lekòl gratis vre, pa gen grangou vre.

BAI kondane konpòtman sinik entèlektyèl soufnantchou ak politisyen tradisyonèl yo ki kontinye fè lasoudorèy ak revandikasyon reyèl mas yo, nan tante rezime kòlè ak fristrasyon sosyal pèp sa y ap eksplwate depi plis pase 200 lane a ak yon kesyon kraze brize. Ajan sa yo dwe konprann yon Sosyete miwo miba ki chita sou vyolans grangou ak lamizè  se angrè pou donnen vyolans kraze brize.
BAI konnen  benefisyè ak ajan sistèm peze souse a pa t ap janm gen preyokipasyon chèche konprann rezon ki fè pèp la itilize metòd radikal  sa pou fè pase revandikasyon l lan, lè n ap konside sistèm nan te sou wout kaba pou kat la rebat nèt.

Nan sans sa, BAI ap fini pou mande pèp la fè rezistans ak matrakaj ideyolojik sa yo ki vle fè konprann manifestasyon egal vyolans epi rete mobilize pou defann dwa yo genyen  pou batay pou chanjman sosyal nan lide pou viv tankou moun nan yon sosyete san fòs kote. Nou mande avoka pwogresis òganizasyon dwa moun anba yo tankou BAI, ki kwè nan respè atik 28 manman lwa peyi a ki garanti respè ak juisans libète piblik yo, bay asistans legal ak tout viktim zak gwo ponyèt leta a ap fè nan katye popilè yo kont militan ak sitwayen angaje pou mate rebelyon pèp la kont rejim ekstrèm dwat tèt kale a.
Pou BAI :
Mario JOSEPH, av

###

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
15 Newbury St
Boston, MA

Telephone: (617) 652-0876
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org