Institute for Justice and Democracy in Haiti

Funeral to Honor Haiti’s Dead at Mass Burial Site, Aristide Foundation and BAI (press release)

Press Release:
FUNERAL TO HONOR THE DEAD TO BE HELD AT MASS BURIAL SITE IN HAITI –
Date: MONDAY, FEBRUARY 1,
TITANYAN, HAITI

The Aristide Foundation, together with the Bureau of International Lawyers (BAI) invites the national and international press, along with all others reporting from Haiti, to participate in a large funeral ceremony to honor the children of Haiti who were lost in the earthquake of January 12, 2010.

Suffering amongst us is deep, but those of us who are living, who are not physically injured, let us come together and offer consolation to the victims, and their grieving families.  The moment calls on us to send love and light forth to our brothers and sisters who have passed in these tragic circumstances.  We ask all Haitians to come in solidarity for a large funeral mass to be given in honor of those who have died.

The Aristide Foundation and the Bureau of International Lawyers are organizing this mass near Titanyen where state authorities have buried the dead in a mass grave.  We will meet this Monday morning, February  1, 2010 at 7am in the morning to go together to Titanyen.  For those who do not have transportation, we will offer buses leaving from several areas: Champs Mas, Plas Twa Men (Airport Road), and City Soleil.

We are asking those who can, to wear white.  As the proverb says: If you do not pass through an illness, you cannot know the cure.  We who struggle for human rights, we know what suffering is, that is why we wish to offer this final honor to those who have died and to send them off with words of love, dignity and solidarity.

For the Aristide Foundation, Toussaint Hilaire
For the Bureau of International Lawyers, Mario Joseph, Esq.

Not Pou Laprès

Fondasyon Aristide mete ansanm ak Biwo Avoka Entènasyonal ki gen tinon jwèt li (BAI) pou envite Laprès Nasyonal anjeneral ak Entènasyonal epi komikasyon elektronik tou, vin patisipe nan yon gwo seremoni finèb pou rann yon dènye omaj bay tout pitit peyi dayiti ke tranbleman tè 12 Janvye 2010 disparèt tankou yon kout zeklè.

Soufrans lan rèd anpil, nou menm ki vivan ki pa gen domaj fizik ann mare ren nou pou n ka fè fas ak sityasyon an epi pote sekou bay viktim yo ak paran ki nan dezolasyon. Moman an mande pou n voye anpil lanmou ak limyè pou bann Frè ak Sè nou yo ki pase nan sikonstans trajik sa a. Konsa, nou mande tout sitwayen vin fè solidarite nan yon gwo Mès finèb n ap fè chante pou moun ki mouri yo.

Fondasyon Aristide ak Biwo Avoka Entènasyonal ap oganize Mès la tou prè Titanyen kote zotobre nan leta te fè fos kolektif pou moun ki mouri yo. Randevou a kase Lendi demen Premye Fevriye 2010 la a 7tè nan maten pou n ka ale ansanm. Pou moun ki pa gen machin yo, n ap mete Otobis osèvis yo nan plizyè zon :  Channmas, Plas Twa Men (Wout èpot), Site Solèy,

N ap mande tout moun ki kapab mete yon Rob blanch oubyen yon chemiz blanch sou yo. Pwovèb la di : Si w pa pase maladi ou paka konn remèd. Nou menm ki milite nan oganizasyon Dwa Moun nou konnen kisa ki rele soufrans se pousa n ap rann dènye omaj bay moun ki mouri yo epi voye pawol lanmou, solidarite ak konfyans pou viktim yo.

Pou Fondasyon Aristide          : Toussaint Hilaire

Pou Biwo Avoka Entènasyonal : Me Mario Joseph

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org