Institute for Justice and Democracy in Haiti

Haitian Women’s Grassroots Groups to Hold Press Conference (Version Kreyol)

KOFAVIV (Komisyon Fanm Viktim pou Viktim) FAVILEK (Fanm Viktim Leve Kanpe)

Jounen 10 Avril 2010

Envitasyon pou Konferans

Komisyon Fanm Viktim pou Viktim ak Fanm Viktim Leve Kanpe salye kouraj laprès pale, ekri ak televise pou travay y ap fè nan peyi a.

Nou pwofite okazyon sa a pou n envite w vin kouvri yon konferans nap bay jou kap Lendi 12 Avril 2010 a 10 zè tapan nan maten, nan lokal BAI (Bureau des Avocats Internationaux) ki chita nan 2zyem Enpas Lavo #3 nan Lali.

Objektif Konferans la se pou KOFAVIV ak FAVILEK denonse fason yap level moun yo nan sit yo.

KOFAVIV and FAVILEK konte sou prezans nou pou reyisit konferans sa a.

Marie Eramithe Delva                                                                       Villard Malya Appolon

Personne Contact:

Miradieu Adolph (Kreyol, Francais, English)

3762-2629

See photos here

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org