Institute for Justice and Democracy in Haiti

BAI Holds Press Conference with Victims of Pèleren 5 Evictions and Demolitions

View in ENG.

Kolektif Viktim Pèleren 5 yo  ap  kontinye denonse ak tout fòs yo zak kraze brize fòs represif  administrasyon Moise-Lafontant an fè kont nou menm, malere ak malerèz, nan pèleren 5,  soti lendi 2 jiyè pou bout mèkredi 4 jiyè 2018 la , an prezans komisè gouvèlman an, mouche Ocnam Clamé Daméus,  sekretè deta sekirite piblik la, mouche Ronsard Saint-Cyr ak pwopriyetè kay mesye Jovenel Moise rete a, mouche Yves Leonard.

N ap raple pou laprès, lendi 2 jiyè ki sot pase a, ajan meri komin taba majistra Nice Simon, ki se mandan Yves Leonard, ap dirije a debake nan komin petyonvil pou make sou yon bann kay prive: “DGI à démolir”. Tousuit aprè, nan  madi 3 jiyè ozanviwon 4 trè nan laprè midi,  komisè Ocname Clamé Daméus ak  sekretè deta sekirite piblik la, mouche Ronsard Saint-Cyr anvayi pèleren 5 ak yon bann polisye tout kalte pou mete laperèz kay popilasyon an, nan kidnape yon dam ak yon frè l ki t ap denonse konpòtman abitrè polisye sa yo. Polisye yo finalman ale men kon l pwal fè minui, yo retounen kagoule ak gwo pwalou epi kòmanse kraze kay nou. Nan mèkredi maten, nou desann pakè ak fanmi pwopriyetè tè a, komisè gouvèlman an pa resevwa nou. Men nan aprè midi, li retounen ak Ronsard Saint-Cyr ak yon bann polisye atoufè epi rekòmanse kraze lòt kay nou.

Depi madi 3 jiyè sa, non sèlman anpil nan nou tankou granmoun ak timoun yo pa gen kote pou rete, men n ap viv tou avèk anpil kè sote akoz menas ak presyon n ap sibi anba men otorite nan leta a. E sa di anpil lè se Jovenel moise ki gen menm koulè ak nou, menm orijin sosyal ak nou k ap kraze kay nou sou baz li pa pran pa ak melere, malerèz ankò.

Kolektif Viktim Pèleren 5 yo sezi aprann kèk jou aprè leta a fin kraze kay nou, Administrasyon Moise Lafontant an, atravè  komisè ocnam ak sekretè deta Ronsard Saint-Cyr ki se 2 gwo krazèd kay malere ak malerèz, pran gwo lapenn pou biznis gran nèg lepèp souvren kraze nan evennman 6 ak 7 jiyè yo epi prezidan jovenel anonse ak bouch li l ap fè kou l konnen pou l repare yo. Kòmkwadire, se sèl pwopriyete moun anwo sa yo leta a la pou l garanti ak pwoteje.

Konpòtman rasis sa montre aklè,  administrasyon sa ap alimante yon sosyete miwo-miba kote se   gran nèg po klè oubyen nèg ki gen pouvwa ak lajan,  ki gen lavwa ochapit.

Kolektif Viktim Pèleren 5 yo ap mande otorite nan leta yo sispann ak Pratik negosiyasyon ti koulout sou mizè malere a. Paske nou paka konprann pou menm otorite ki plase pou fè respekte pwopriyete moun nan peyi a, ap kraze kay moun epi  eksplwate vilnerabilite menm moun sa  yo nan pretann yo ka fè negosiyasyon anba tab dèyè do lalwa ak yo, sou baz se charite  malere ak malerèz merite, yo pa gen dwa ak jistis ak reparasyon nan diyite.

Nan sans sa, Kolektif Viktim Pèleren 5 yo  ap remèsye tout fòs pwogresis ki rete solidè ak nou devan zak rasis sa. E n ap mande fòs pwogresis yo menm solidarite sa nan batay pou mennen dosye sa devan lajistis nasyonal kou entènasyonal. Paske nou prè pou n batay jouk nou jwenn jistis ak reparasyon paske se pa sèl jovenel, leonard, gran nèg nan leta ak gwo boujwa rasis yo ki eritye bout tè sa yo te touye Desalin pou li a.

Viv Ayiti!

Viv yon leta k ap fè respekte pwopriyete ak byen prive gran nèg kou malere, san distenksyon ras ak klas sosyal!

 

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org