Institute for Justice and Democracy in Haiti

Advocates Testify Before Inter-American Commission on Unlawful Forced Evictions in Haiti (English and Kreyol)

Click here to view the original: http://ijdh.org/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Event_Press-Release_final.pdf”

For Immediate Release
October 20, 2010

Contact:
Nicole Phillips, Staff Attorney, Institute for Justice & Democracy In Haiti, Nicole@ijdh.org; (510) 715-2855
Mario Joseph, Managing Attorney, Bureau des Avocates Internationaux, (509) 3701 9879
Kathleen Bergin, Director, You.Me.We., A Disaster Response Law & Policy Center, kbergin@ymwglobal.org; (857) 222-6175
Jennifer Goldsmith (jg5900a@student.american.edu) and Laura Karr (laura.p.karr@gmail.com), Student Attorneys, American University Washington College of Law International Human Rights Law Clinic, (202) 274-4147

 

 

 

ADVOCATES TESTIFY BEFORE INTER-AMERICAN COMMISSION ON UNLAWFUL FORCED EVICTIONS IN HAITI

 

Group calls on the Government of Haiti to respect human rights and comply with its obligations under the Inter-American Convention by respecting the rights of displaced people

October 20, 2010, Washington, D.C.: For the 1.5 million people still living in displacement camps, forced evictions pose an immediate threat of grave and irreparable harm, according to a coalition of human rights advocates who will testify on October 26 before the Inter-American Commission on Human Rights on unlawful forced evictions being carried out in displacement camps across Haiti.

Entire settlements have been destroyed and residents who refuse to vacate their camps are routinely terrorized and beaten by the police. Hundreds of camps have been threatened with eviction or actually evicted as people purporting to be land owners stake claim to the land. Most of the time, communities are left homeless again without any other place to go.

“Forced expulsions of the internally displaced violate Haitian and international law,” says lawyer Mario Joseph with Bureau des Advocats Internationaux, who will testify at the hearing, “This is just the beginning of a problem we’ll be facing for years to come unless the Haitian government immediately puts a moratorium on forced expulsions, verifies land ownership titles, and nationalizes by decree all empty and idle lands in the hands of purported landowners.”

The coalition of human rights advocates, which includes the Institute for Justice & Democracy in Haiti, Bureau des Avocats Internationaux, the International Human Rights Law Clinic at American University’s Washington College of Law, the disaster law center You.Me.We., and the University of San Francisco School of Law Center for Law and Global Justice, will also be filing a Request for Precautionary Measures with the Inter-American Commission, demanding an immediate moratorium on forced evictions, an investigation into these violations, and implementation of human rights monitoring mechanisms that will protect the rights of Haiti’s most vulnerable population.

 


 

Hearing Details: Human Rights Situation in the Camps for Internally Displaced Persons in Haiti

Tuesday, October 26, 2010, 9 a.m.

Inter-American Commission on Human Rights, 1889 F Street, NW, Washington DC, Ruben Darío Room (GSB 8th Floor) (http://www.cidh.org/Comunicados/English/2010/Schedule140eng.htm)

Evening Event: Haitians without Homes: Forced Evictions, Hurricanes and Aid

The misery in Haiti once again multiplied as the island is being soaked by heavy rains and forced evictions threaten hundreds of communities. Join us for a discussion on the devastation in Haiti and hear from human rights lawyers who will testify on October 26 before the Inter-American Commission on Human Rights on unlawful forced evictions being carried out in displacement camps across Haiti.

Tuesday, October 26, 2010, 6 p.m.

TransAfrica Forum, 1629 K Street, NW, Washington DC

Featured speakers:
Nicole Lee, President of TransAfrica Forum
Mario Joseph, Managing Attorney at Haitian-based Bureau des Avocates Internationaux
Nicole Phillips, Staff Attorney at the Institute for Justice & Democracy in Haiti

Co-sponsored by TransAfrica Forum, Institute for Justice & Democracy in Haiti, Bureau des Avocats Internationaux, the International Human Rights Law Clinic at American University’s Washington College of Law, the disaster law center You.Me.We., and the University of San Francisco School of Law Center for Law and Global Justice.

Pou Piblikasyon Imedyatman
25 Oktòb, 2010

 

Kontak:

Mèt Nicole Phillips, Avoka, Enstiti pou Jistis ak Demokrasi an Ayiti, Nicole@ijdh.org; (510) 715‑2855
Mèt Mario Joseph, Responsab prensipal, Biwo avoka entèrnasyonal, (509) 3701 9879
Mèt Kath­leen Bergin, Dirèkte, You.Me.We., Yon Sant pou Lalwa ak Repons Politik nan ka Dezas, kbergin@ymwglobal.org; (857) 222‑6175
Jen­nifer Gold­smith (jg5900a@student.american.edu) e Laura Karr (laura.p.karr@gmail.com), avoka elèv, American University, klinik lèkol dwa, (202) 274‑4147

 

AVOKA ENTÈNASYONAL AP TEMWANYE DEVAN KOMISYON ENTÈ-AMERIKÈN SOU EKSPLISYON FÒSE ILEGAL AN AYITI

Plizyè òganizasyon mande Gouvènman Ayisyen an respekte dwa moun kap viv nan kan yo

25 Oktòb, 2010, Washington, D.C.

 

Pou 1.5 milyon moun ki toujou rete nan kan yo, eksplisyon fòse poze se yon menas imedyat. Daprè yon kowalisyon òganizasyon defansè dwa moun se yon sitiyasyon grav anpil. Nan dat 26 Oktòb Avoka Ayisyen ak Ameriken pral temwanye devan Komisyon Entè-Amerikèn Dwa Moun sou zafè ekspilsyon fòse ilegal deplase entèn yo ap sibi nan kan yo nan peyi dAyiti .

Tout Moun konnen konbyen dega 12 janvye fè. Malgre sa, anpil moun nan kan yo ap sibi gwo menas. Pafwa yo bat ak maltrete yo lè yo deside denonse sa kap fèt mal nan kan yo oswa mobilize sitwayen nan kan yo pou defann dwa yo genyen pou yo jwenn bon jan kay pou yo rete. Yon santèn kan menase eviksyon anpil lòt gentan deplase oubyen yo gentan mete deyò. Moun ki pretann yo mèt tè yo reklame yo. Pandesetan moun nan kan yo pa gen ankenn lòt kote pou yo ale.

Ekspilsyon fòse deplase entèn-yo vyole lwa entènasyonal ak Konstitisyon ayisyèn 1987 la daprè

Daprè Mèt Mario Joseph yonn nan Avoka Biwo Avoka Entèrnasyonal yo (BAI) ki pral temwaye devan Komisyon Entè-Amerikèn nan. Sa a se sèlman kòmansman nan pwoblèm popilasyon an pral fè fas kare pandan plizyè ane kap vini. Sitiyasyon ka amelyore sòf si gouvènman ayisyen egzije imedyatman yon moratwa nan zafè ekspilsyon fòse a, verifye tit pwopriyete yo epi pran rezolisyon pou nasyonalize tout tè vid ak lòt tè ki nan menm moun ki pa mèt yo tout bon vre.

Kowalisyon Oganizasyon kap defann dwa moun nan ki genyen ladann Enstiti pou Jistis ak Demokrasi an Ayiti (IJDH), You.Me,We., Klinik Lekòl Dwa nan American University ak University of San Fransisco, pral depoze yon demann pou Komisyon Entè-Amerikèn ka mande Leta Ayisyen bay yon moratwa imedyat sou ekspilsyon fòse, menen bon jan yon envestigasyon sou vyolasyon dwa moun nan kan yo ak egzekisyon mekanism siveyans dwa moun nan popilasyon ki pi fèb yo an Ayiti.

Komisyon Entè Ameriken nan bay anpil enpotans ak sitiyasyon dwa moun an Ayiti.  Li genyen kat odyans ki rezeve sou Ayiti jounen madi 26 oktob 2010 la.  Komisyon an kapab fè rekòmandasyon bay gouvènman ayisyen an. Si gouvènman pa konfòme li, li kapab refere ka a devan Tribunal Entè Ameriken. Piske Ayiti asepte jiridiksyon an Tribunal Entè Ameriken, fòk li respekte desisyon nan si ta genyen yon desisyon ki soti.

Detay odyans : Sityasyon dwa moun nan kan deplase enten yo an Ayiti.

Madi, 26 Oktob, 2010, 9:00.

Komisyon Enter-Ameriken sou Dwa Moun, 1889 F Street, NW, Wash­ing­ton DC, Ruben Darío Room (GSB 8 etaj)

Nou ka tande temwanyaj la sou sit entènèt: (http://www.cidh.org/Comunicados/English/2010/Schedule140eng.htm)

Contact IJDH

Institute for Justice & Democracy In Haiti
867 Boylston Street, 5th Floor
Boston, MA 02116

Telephone: (857)-201-0991
General Inquiries: info@ijdh.org
Media Inquiries: media@ijdh.org