UPDATE ON THE KENYAN COURT CHALLENGE TO HAITI INTERVENTION | MIZAJOU DEFI TRIBINAL KENYAN POU ENTÈVANSYON AYITI

ANNOUNCEMENT

UPDATE KENYAN COURT CHALLENGE TO HAITI INTERVENTION, November 17, 9 AM Haiti Time, ET.

Dr. Ekuru Aukot of Thirdway Kenya, the lawyer leading the constitutional challenge in Kenyan courts to the armed intervention in Haiti, will provide an update on the proceedings via a Zoom event on 11/17 at 9 AM Haiti Time and ET. Questions will be taken through the chat feature, and there will be simultaneous Kreyòl interpretation.

MIZAJOU DEFI TRIBINAL KENYAN POU ENTÈVANSYON AYITI, 17 Novanm, 9 AM Haiti Time, ET.

Doktè Ekuru Aukot nan Thirdway Kenya, avoka ki mennen defi konstitisyonèl nan tribinal Kenya yo nan entèvansyon ame an Ayiti, pral bay yon mizajou sou pwosedi yo atravè yon evènman Zoom sou 11/17 a 9 AM Ayiti Time ak ET. Kesyon yo pral pran atravè chat la, epi pral gen entèpretasyon Kreyol similtane.

RECORDING

Watch the recording of the event here.
Passcode: wm3K+7CT

RELEVANT DOCUMENTS

Petition filed by Dr. Aukot

Kenyan government response

Affidavit of Alexus McNally, filed with the Kenyan case, providing international law background

Analysis of Intervention Request Under Haitian Law, providing background on Haitian law

Parliamentary debate transcript